ปักษาโลจิสติกส์ บริการจัดส่งสินค้า พัสดุนำเข้า ส่งออก

Contact Us

ติดต่อสอบถาม

Paksa Logistics and Supply Chain

ปักษา โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลายเชน

“ให้บริการขนย้ายและจัดส่งสินค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ”

Scroll to Top