ปักษาโลจิสติกส์ บริการจัดส่งสินค้า พัสดุนำเข้า ส่งออก

บริหารจัดการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ซึ่งเรามีให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าดังต่อไปนี้

Air Freight

จัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ทางเครื่องบิน

Sea Freight

จัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ทางเรือ

Road Freight

จัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ทางบก

Services Image

บริการจัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์
ทางเครื่องบิน (AIR FREIGHT)

บริการจัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์
ทางเรือ (SEA FREIGHT)

Services Image
Services Image

บริการจัดส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์
ทางบก (LAND TRANSPORT)

*** มีรับประกันสินค้าตามความเสียหายเนื่องจากการขนส่ง
สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จรับของ ***

สินค้าที่ไม่รับจัดส่ง

สินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด

อาวุธปืน เหล้า บุหรี่

SEX TOY

ซากพืช ซากสัตว์

Scroll to Top